Skorzystaj z 5% rabatu!

Zarezerwuj wypoczynek nad morzem na naszej stronie.

Spektrum

1. Numer umowy:

UDG-SPE.01.2020/069 o powierzenie grantu na Projekt:WNG-SPE.01.2020/069

 

2. Zakresy usług:

I. przeprowadzenie audytu organizacyjnego i przygotowanie planu działania firmy w warunkach kryzysu, obejmujący: dofinansowanie 31 112,50 zł
– audyt procesowo – organizacyjny,
– audyt w obszarze kompetencji i rozwoju,
– opracowanie celów strategicznych i operacyjnych w odniesieniu do kryzysu gospodarczego i możliwych obostrzeń związanych z pandemią,
– opracowanie planu działania spółki (dla poszczególnych obiektów)
w warunkach kryzysowych (kamienie milowe, czynniki sukcesu, wskaźniki realizacji celów),
– opracowanie regulaminów pracy, nowych instrukcji BHP, regulaminów dla gości oraz standardów obsługi klienta w odniesieniu do bezpieczeństwa pandemicznego,

II. sformułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji (B2B i B2C)z zachowaniem następującego harmonogramu: dofinansowanie 57 237,50 zł
– etap konsultacyjny na poziomie celów i procesów firmy (omówienie
i usystematyzowanie celów strategicznych i operacyjnych spółki wraz ze wskaźnikami ich realizacji, w tym w odniesieniu do kryzysu rynkowego związanego z Covid-19, analiza SWOT spółki),
– analizę bieżącej sytuacji marketingowej (model biznesowy, w tym segmenty klientów, polityka cenowa, kanały sprzedaży; audyt marek poszczególnych obiektów, analiza bieżących narzędzi i kanałów promocji, audyt obecnych działań marketingowych,
– badanie rynku – pogłębiona analiza wybranych grup docelowych (zgodnie
z modelem biznesowym) – wywiady bezpośrednie określające preferencje poszczególnych segmentów, cechy wyróżniające poszczególne grupy klientów,
– opracowanie planu marketingowego dla poszczególnych segmentów klientów w poszczególnych obiektach,
– wdrożenie wraz z planem komunikacji.